TH | EN | CH
ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษ
วันที่ ตำแหน่งงาน อัตรา สถานที่ปฏิบัติงาน
26.07.2017 เจ้าหน้าที่ประสานงาน(ภาษาจีน)   1 กรุงเทพ
26.07.2017 วิศวกร   1 กรุงเทพ
26.07.2017 เจ้าหน้าที่ส่งมอบห้อง   1 กรุงเทพ
26.07.2017 ผู้ช่วยเลขานุการ   1 กรุงเทพ
26.07.2017 เจ้าหน้าที่สนับสนุนการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย   1 กรุงเทพ
26.07.2017 เจ้าหน้าที่พัฒนาบุคลากร   1 กรุงเทพ
26.07.2017 ผู้จัดการแผนกโฆษณาและส่งเสริมการขาย   1 กรุงเทพ
26.07.2017 เจ้าหน้าที่ขายโครงการ   10 กรุงเทพฯ
26.07.2017 เจ้าหน้าที่การตลาด Online   1 กรุงเทพฯ
26.07.2017 เจ้าหน้าที่จัดซื้อ   1 กรุงเทพฯ
26.07.2017 โฟร์แมน   1 กรุงเทพ
บริการ :